Pūce

Pūce

Piemērojot gan rāmi, gan fona materiālu un krāsu atbilstoši mākslas darbam, tiek izoderēti sāni, lai vēlamo objektu ievietotu rāmja dziļumā.