Maska

Maska

Darbs ierāmēts uz auduma fona. Ja ierāmētais darbs atrodas dziļumā, tad rāmja iekšpuse, kas veido dziļumu, tiek izoderēta no tā paša fona auduma. Rāmējumu veido bez stikla, ja ir vēlme, lai mākslas darbs sniegtos ārpus rāmja robežām vai arī tiktu izvirzīts uz āru.